"Take it and eat it!"

แปลว่า:เอามันไปแล้วกินมัน

February 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thanawat581380

เอามันซะ แล้วค่อยกินมัน 55555


https://www.duolingo.com/profile/MassThitim

เอามันไปกิน


https://www.duolingo.com/profile/Guitar306542

ใช่งงมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย