Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"I do not speak with my sister on the phone."

Μετάφραση:Δεν μιλάω με την αδερφή μου στο τηλέφωνο.

πριν από 6 μήνες

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/Eleftheria780787

ξέρω πολύ καλά ελληνικά και σας παρακαλώ μη μου διορθώνετε το σωστά. Στο δεν το ν δεν μπαίνει πάντα......

πριν από 6 μήνες

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 15
  • 11
  • 11
  • 33

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται αυτόματα από τον υπολογιστή και όχι με το χέρι από τους συντελεστές των μαθημάτων.
Επίσης, όπως αναφέρεται εδώ https://www.duolingo.com/comment/13748138,

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο το Duolingo δέχεται ή απορρίπτει ορθογραφικά λάθη. Γενικά, τα σημεία στα οποία μπορούμε να επέμβουμε είναι πολύ περιορισμένα.

πριν από 6 μήνες