"Πρόκειται να πετύχεις εκείνον το στόχο."

Μετάφραση:You are going to achieve that goal.

πριν από 10 μήνες

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/Thodoris332068

G-o-ing is the sound of going, correct it plz

πριν από 2 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.