"Γιατί δεν είμαστε φίλοι;"

Μετάφραση:Why are we not friends?

πριν από 8 μήνες

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/enigma9q

I wrote: "why are not we friends." And it says it is wrong i had to use "aren't". Seriously mate?

πριν από 3 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.