Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Γιατί δεν είμαστε φίλοι;"

Μετάφραση:Why are we not friends?

πριν από 6 μήνες

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/enigma9q

I wrote: "why are not we friends." And it says it is wrong i had to use "aren't". Seriously mate?

πριν από 1 μήνα