"František is this girl's brother."

Translation:František je bratr této dívky.

February 8, 2018

12 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/FrankRiswick

"František je této dívky bratr." Would this word order be possible?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

This is relevant. TLDR: It is strongly archaic and if used today it screams: "I wanted an archaism here.".

Z těchto důvodů, ale ještě více vlivem latiny se kladl přívlastek neshodný dosti často před podst. jméno. Je zajímavé, že anteposice je nápadně častá u těch autorů, kteří [180]měli obzvláštní zálibu klást shodný přívlastek — rovněž proti zásadám jazyka — za jméno. Mohli bychom tedy mluvit u těchto autorů o úmyslném měnění normálního slovosledu. Je to u Hájka, Palackého, ale nejvíce u Komenského:

Oldřichovi dal své vuole znamení (Háj.), České země korauhev (Háj.), odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení (Kom.), smutné a pohoršlivé církvi Boží z sebe divadlo, tobě pak zlé v národu jméno učinili (Kom.), bez zevnitřního mocí nucení (Kom.), v obyčejích cizost (Kom.), evangelia svatého zlé užívání (Kom.), jichžto ducha plápol (Pal.), jižná země částka (Pal.), veliké starého Říma dědictví (Pal.), v nejstarší osvěty sídlech (Pal.), slunečka záře (Něm.).

U novočeských autorů je takový slovosled jen vzácnou výjimkou, odůvodněnou zvláštními formálními zřeteli. Jinak každý pokus o inversi by zněl jako archaismus a k tomu příliš chtěný archaismus.

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2616

Unfortunately, this rule is now often not observed when translating English product names or making English-like product or location names. Something like "Apple hodinky" instead of "hodinky Apple". My feel for the Czech language is always badly hurt when I see that.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Not impossible, but rare and unnatural today.

It is certainly used in poetry. This is very famous:

zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,

zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,

zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,

zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt,

vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas,

mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj,

to dětinský můj věk


https://www.duolingo.com/profile/0RQI5oxc

Czechs rather use 'této dívky' than 'té dívky'?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

této - this

té - that


https://www.duolingo.com/profile/0RQI5oxc

Thank you. It seems i have to overlook the tips and notes one more time...


https://www.duolingo.com/profile/Mel32329

I wrote "téhle holka". Was my only mistake writing "holka" instead of "holky", or is "téhle" also incorrect?


https://www.duolingo.com/profile/AgnusOinas

"téhle holky" is correct.

"holky" is the genitive form of "holka"

"téhle" and "této" are both correct genitive feminine forms of "tento" (this), the only difference is that "téhle" is more informal/casual.


https://www.duolingo.com/profile/Mel32329

Thank you! I often wish I could go back and study the tips during the current lesson, to see exactly what I did wrong!


https://www.duolingo.com/profile/horsthartm2

"frantisek je tohle děvču bratru" would be possible? Dekují


https://www.duolingo.com/profile/horsthartm2

"frantisek je této děvče bratru" what did my brain do wrong? : ) sorry to bother you once again.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Well, it is almost completely wrong, so hard to pick some particular wrong thing.

He is a brother. - Je bratr.

He is a brother of a girl. - Je bratr dívky. Je bratr děvčete.

He is this girl's brother. - Je bratr této dívky. Je bratr tohoto děvčete.

I hope it becomes more clear why bratr must be nominative and této dívky/tohoto děvčete genitive. He is the brother OF this girl.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.