1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: Duolingo
  4. >
  5. Δημοσίευση εικόνας στο χώρο σ…

https://www.duolingo.com/profile/Ioanna678593

Δημοσίευση εικόνας στο χώρο συζητήσεων. Photo's publication on discussion forum

I see the advices to publish photo but I can't make it. https://www.duolingo.com/comment/2591660. I don't understand how to use imgur. Can you help me?

In other words: ![](Imgur URL of uploaded image)

Advices for download photos in discussion forum:

Image Linking: becomes

(Remember to first upload your image to imgur and then copy the specific imgur link they give you and insert it properly. Don't forget the "!")

February 8, 2018

0 σχόλια

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.