Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

https://www.duolingo.com/Ioanna678593

Δημοσίευση εικόνας στο χώρο συζητήσεων. Photo's publication on discussion forum

Ioanna678593
  • 22
  • 11
  • 11
  • 79

I see the advices to publish photo but I can't make it. https://www.duolingo.com/comment/2591660. I don't understand how to use imgur. Can you help me?

In other words: ![](Imgur URL of uploaded image)

Advices for download photos in discussion forum:

Image Linking: becomes

(Remember to first upload your image to imgur and then copy the specific imgur link they give you and insert it properly. Don't forget the "!")

πριν από 8 μήνες

0 σχόλια