"In case of emergency, call the police."

แปลว่า:ในกรณีฉุกเฉิน โทรเรียกตํารวจ

February 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ainchalita

ตอบถูกแต่ไม่ผ่านทำไงดี


https://www.duolingo.com/profile/Acid576084

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Dee946026

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/TheMan747492

ลองทุกคำตอบแล้ว ก็ยังไม่ได้ สงสัยไม่ได้เสียตัง งั้นยอม อิอิ เล่นฟรีนิ.


https://www.duolingo.com/profile/p2kQ3

ตอบถูกแล้ว แต่ทำไมไม่ผ่านอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

บ้าจริง


https://www.duolingo.com/profile/UbonLao

ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/MANAZKS

ตกลงให้ตอบว่าอะไร


https://www.duolingo.com/profile/Tirachat

ในกรณีฉุกเฉิน โทรเรียกตำรวจ ถูกแล้วเหมือนคำตอบเป๊ะๆแต่ทำไมไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย