"I listen because he speaks."

แปลว่า:ฉันฟังเพราะเขาพูด

February 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tuJM11

ก็ตอบภูกแล้วนะ


https://www.duolingo.com/profile/ArnuttiO

ตอบถูกแล้วแต่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/AumSuda

เช็คให้หน่อยตอบตรงกับเฉลยแค่ให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/tay8ED

5555 ตลกจุง


https://www.duolingo.com/profile/AEBV14

ตอบถูกแล้วผิดตรงไหนคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย