Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ยุคสมัย"

แปลว่า:The age

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/milk409842

มันแปลว่าอายุไม่ใช่หรอ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา