Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The man with the glasses plays the flute."

Dịch:Người đàn ông đeo kính chơi sáo.

6 tháng trước

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan