"Yes, I am sorry!"

แปลว่า:ใช่ ฉันขอโทษ

February 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/newbie0881

ไช่ตอบไปแล้วทำไมผิด ไช่ ฉันขอโทษ


https://www.duolingo.com/profile/QRPL7

ใช่ ฉันเสียใจ รึเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/Anda953539

ตอบถูกแล้วทำไมมันไม่ถูกง่า


https://www.duolingo.com/profile/Ploychompo598486

เราตอบ​ ใช่, ฉันขอโทษ​ ก็ถูกนะ


https://www.duolingo.com/profile/Nadia151589

ตอบถูกแล้วยังบอกว่าผิดอีกแล้วจะให้ตอบว่ายังงัยถึงจะถูก


https://www.duolingo.com/profile/elle608981

ตอบถูกแล้ว แต่ก็ยังบอกว่าตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/Aemorn2

เป็นบ่อยมากเลยตอบถูกแล้วก็ยังบอกผิดอีก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย