Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"An afternoon appointment is more convenient for me."

Dịch:Một cuộc hẹn buổi chiều thì thuận tiện hơn đối với tôi.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DungNguyen3387

It is a silly for me

2 tháng trước