"I want to finish this cup of tea."

แปลว่า:ฉันอยากจะดื่มนำ้ชาแก้วนี้ให้หมด

February 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Acid576084

ตองถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

ฉันอยากจะดื่มน้ำชาแก้วนี้ให้หมด ไม่ผ่านอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

ฉันอยากจะดื่มนำ้ชาแก้วนี้ให้หมด ต้องพิมพ์แบบนี้ เพราะเจ้าหน้าที่เขาพิมพ์ผิด


https://www.duolingo.com/profile/somchai11

พิมพ์ไม่ได้ครับ ไม้โทไปอยู่บนสระ า


https://www.duolingo.com/profile/fZwa15

งง ไปอีก


https://www.duolingo.com/profile/naulphanhi

แล้วต้องทำไง ไม่ผ่านสักที


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย