Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"อรุณสวัสดิ์ และขอบคุณ"

แปลว่า:Good morning, and thanks.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/GCC910

ทำไมใช้ thank you ไม่ได้หรอคะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JoeWern-Fa

Thanks มี s Thank you ไม่มี s

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/klis33626

ถ้า tankมีsแล้วไม่ต้องมีคำว่าyouตามหลังเหรอค่ะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mod503453

thank youทำไมไม่ถูก

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/O4nf4

พลาด

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา