"อรุณสวัสดิ์ และขอบคุณ"

แปลว่า:Good morning, and thanks.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/GCC910

ทำไมใช้ thank you ไม่ได้หรอคะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JoeWern-Fa

Thanks มี s Thank you ไม่มี s

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AoyziiPund

Good morning, and thank you. ก็ผิดเหรอ งงจัง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/klis33626

ถ้า tankมีsแล้วไม่ต้องมีคำว่าyouตามหลังเหรอค่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/epep363098

Thanks ไม่ต้องมี You ตามหลังคะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mod503453

thank youทำไมไม่ถูก

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/O4nf4

พลาด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fAnX14

ห้วย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย