"คุณเป็นผู้หญิง"

แปลว่า:You are a woman.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PatNuengru

You are a woman ไม่ใช่แปลว่า คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง หรือคะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/johammer1

ออ่ ไช่

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pattanakit2

ใช้ the แทนก็ไม่ได้

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/johammer1

มันแปลก็ไม่ถูก หัวควาย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย