Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณเป็นผู้หญิง"

แปลว่า:You are a woman.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PatNuengru

You are a woman ไม่ใช่แปลว่า คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง หรือคะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pattanakit2

ใช้ the แทนก็ไม่ได้

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา