Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"The places in books are not real."

Μετάφραση:Τα μέρη στα βιβλία δεν είναι πραγματικά.

πριν από 6 μήνες

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/AthinPetro

μήπως εδώ θα έπρεπε να υπάρχει η ακριβής μετάφραση, δηλ οι τοποθετήσεις στα βιβλία δεν είναι αληθινές. ή εννοεί το μέρος που είναι τοποθετημένα τα βιβλία δεν είναι πραγματικό. Ας μου εξηγήσει κάποιος.

πριν από 6 μήνες

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Dimitra956826
Mod
  • 24
  • 23
  • 12
  • 6

"Οι τοποθετήσεις στα βιβλία δεν είναι αληθινές" δεν θα ήταν η ακριβής μετάφραση, μιας και η λέξη τοποθέτηση = placement, όχι place. Αυτές οι δύο δεν είναι ταυτόσημες, πόσο μάλλον συνώνυμες. Εκτός αυτού, είμαι σχεδόν σίγουρη πως η πρόταση αναφέρεται στα μέρη τα οποία διαδραματίζονται τα βιβλία. ^.^

πριν από 6 μήνες