"The expression is good."

แปลว่า:สํานวนนี้ดี

February 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BoonchooSa

ทำไมตอบแล้วผิด


https://www.duolingo.com/profile/somchai11

ตอบถูกแล้วแต่ทำไมยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/KAMBUM1

มันตอบผิดยังไงเมื่อมันตรงกัน. งง


https://www.duolingo.com/profile/tanyanan3

ตอบถูกแล้วก็บอกว่าตอบผิด...งงคะ


https://www.duolingo.com/profile/MareearrSu

แก้ด่วนคะตอบถูกแล้วแต่ระบบบอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/June837960

มันคือ การแสดงออกนีดี ระบบผัดผิดคะ


https://www.duolingo.com/profile/VTOS12

แล้วจะส่งครูได้ไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย