Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Xe buýt sẽ đến bến trong mười lăm phút."

Dịch:The bus will arrive at the station in fifteen minutes.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phanquynhg

Viết sao cũng được mà miễn sao có nghĩa là được

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 10
  • 7

Có nghĩa nhưng phải đúng ngữ pháp, không thể viết theo kiểu "word by word" được bạn à

7 tháng trước