Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเขาแนะนําครอบครัวของพวกเขา"

แปลว่า:They present their family.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/milk409842

น่าจะใช้ introduce ได้นะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา