1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเขาแนะนําครอบครัวของพวกเข…

"พวกเขาแนะนําครอบครัวของพวกเขา"

แปลว่า:They present their family.

February 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/milk409842

น่าจะใช้ introduce ได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

They introduce their family.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย