"Αυτός τρώει το ρύζι μας."

Μετάφραση:He eats our rice.

πριν από 10 μήνες

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.