Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"It is the capital of our country."

แปลว่า:มันคือเมืองหลวงของประเทศของพวกเรา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nah827162

มันคืิอเมืองหลวงของประเทศของพวกเรา ก็ตอบเหมือนกันทำไมผิดหล่ะคะ?

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/aRox18

ออกเสียงครับ พูดดังนิดๆ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PondPisutK

ทำไม Capital กดแปลได้ว่า ปราสาท อย่างเดียวครับ?

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

?

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา