Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"นกตัวหนึ่งกินแอปเปิ้ล"

แปลว่า:A bird eats the apple.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/air909295

เขียนไม่เป็น

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/linin20114

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ถูก

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา