"นกตัวหนึ่งกินแอปเปิ้ล"

แปลว่า:A bird eats the apple.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/air909295

เขียนไม่เป็น

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/linin20114

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ถูก

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย