"นักเรียนคนนี้ปรารถนาว่าจะมีเครื่องหนึ่ง"

แปลว่า:This student wishes for a computer.

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/VorapholCh

คำแปลตกคำว่า คอมพิวเตอร์ นะครับ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย