"Chuyện gì đã xảy ra với bạn vào hôm qua?"

Dịch:What happened to you yesterday?

9 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 993

h

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/nam849006

Câu nay dc ko cả nhà ơi. What did happen to you yesterday?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeMinhTrun7

What did you happen yesterday. Có đc không vậy

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeMinhTrun7

What did you happen yesterday có đc vậy.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngc919264

what the happened with you .... cấu trúc này không đúng hả mọi người

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.