Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chuyện gì đã xảy ra với bạn vào hôm qua?"

Dịch:What happened to you yesterday?

6 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

h

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nam849006

Câu nay dc ko cả nhà ơi. What did happen to you yesterday?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeMinhTrun7

What did you happen yesterday. Có đc không vậy

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/LeMinhTrun7

What did you happen yesterday có đc vậy.

3 tuần trước