"จุดประสงค์"

แปลว่า:The objective

February 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ElderKnuds4

What's the difference between purpose and objective?


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

Look in a dictionary!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย