"He is the best player."

แปลว่า:เขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุด

February 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AdamWidtso

Flexibility with answers please?


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย