Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I started my work."

แปลว่า:ฉันได้เริ่มงานของฉัน

0
6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น