"She is afraid of having to leave."

แปลว่า:เธอกลัวการต้องจากลา

February 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SaowaneeBo

กดผิดจ้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย