Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ ở nhà của cha mẹ bạn trai của tôi ."

Dịch:I will be at the house of my boyfriend's parents.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoaitran.tq04

I will stay at my boyfriend's parents' house . Câu này sai ạ ?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/CandySagi
CandySagi
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 10
  • 7

Mình chưa thấy ai dùng sở hữu cách 2 cái liên tiếp như vậy cả ÒvÓ

7 tháng trước