Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have to prevent him from doing this."

Dịch:Chúng tôi phải ngăn cản anh ấy làm điều này.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanNguyen317927

Tao nói rồi, game lỗi rồi

1 tháng trước