"I want him to look at me."

แปลว่า:ผมอยากให้เขามองผม

February 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tanawat6

ผมอยากให้เขามองผม ? ประโยคดูเกย์ๆครับ


https://www.duolingo.com/profile/pimawasa

ประโยคดูเกย์จริงๆ ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/MANAZKS

ฉันอยากไห้เขามองฉัน


https://www.duolingo.com/profile/tanawat6

~เธอจะมีใจหรือเปล่า เธอจะมองมาที่ฉันหรือเปล่า~


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

คนแต่งประโยคเป็นเกย์สินะ


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

กูจะรู้ไหมเนี่ยะ...เด้วฉันเด้วผม...ห่วย


https://www.duolingo.com/profile/9mo72

555เกย์

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย