"I want him to look at me."

แปลว่า:ผมอยากให้เขามองผม

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tanawat6

ผมอยากให้เขามองผม ? ประโยคดูเกย์ๆครับ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pimawasa

ประโยคดูเกย์จริงๆ ค่ะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MANAZ6

ฉันอยากไห้เขามองฉัน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tanawat6

~เธอจะมีใจหรือเปล่า เธอจะมองมาที่ฉันหรือเปล่า~

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย