Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"France is my country."

แปลว่า:ประเทศฝรั่งเศสคือประเทศของฉัน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/0ro22

ประเทศฝรั่งเศษคือประเทศของผม ผมตอบแบบเนี้ยผิดตรงไหน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/0ro22

ตอบถูกแล้วยังบอกไม่ถูกแก้ไขด้วยครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา