"France is my country."

แปลว่า:ประเทศฝรั่งเศสคือประเทศของฉัน

February 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/0ro22

ประเทศฝรั่งเศษคือประเทศของผม ผมตอบแบบเนี้ยผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/0ro22

ตอบถูกแล้วยังบอกไม่ถูกแก้ไขด้วยครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย