Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We need to show our city to them."

Dịch:Chúng ta cần cho họ xem thành phố của chúng ta.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hypervation

Sai

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/sanyoloto

khong hieu cau nay

4 tiếng trước