"I will never say that."

Dịch:Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynhAnh05092009

I will say that

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Tôi sẽ không hề nói điều đó.

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.