"Iwillneversaythat."

Dịch:Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó.

11 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynhAnh05092009

I will say that

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Tôi sẽ không hề nói điều đó.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.