Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will never say that."

Dịch:Tôi sẽ không bao giờ nói điều đó.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynhAnh05092009

I will say that

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Tôi sẽ không hề nói điều đó.

4 tháng trước