Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The man has an elephant."

แปลว่า:ผู้ชายมีช้าง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TruzherQru

ผมก็มีช้างนะครับ >//<

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/samit60476

ผิดไงคับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา