Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is coming with us."

Dịch:Cô ấy đang đến với chúng tôi.

7 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HiHngHch1

Nghe nó cứ bậy thế nào í

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dangnguyeen

bó tay chắc tưởng thay o bằng u hử

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngHong17

She is coming with us.

2 tuần trước