"The man makes pasta."

แปลว่า:ผู้ชายทำพาสต้า

February 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Icezy0217

แปลถูกแล้วนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Yahhoyo

แปลถูกแล้วแต่ระบบขึ้นว่าไม่ถูกต้องค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย