Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณอ่านหนังสือ"

แปลว่า:You read the book.

0
5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/parady4

โอเค

0
ตอบกลับ5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา