Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณอ่านหนังสือ"

แปลว่า:You read the book.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/parady4

โอเค

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา