1. Forum
  2. >
  3. Konu: English
  4. >
  5. "She told us that."

"She told us that."

Çeviri:Onu bize o söyledi.

April 16, 2014

9 Yorum

Konu önem sırasına göre

https://www.duolingo.com/profile/Ender_M_G

Türkçe anlatımda "Şunu bize o söyledi" var mıdır? Ya "Onu bize o söyledi" ya da "Bunu bize o söyledi" kullanılır. Eğer İngilizce'de "She told us this" kullanımı varsa ancak o zaman burada bahsi geçen cümlenin içindeki "that" için Türkçe çeviride "Bunu" anlamı kullanamayız. Evet soru şu: ingilizcede "She told us this" kullanımı var mı?

March 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/burakkaanozkan

Bunu ve şunu arasında ne fark var?

April 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Selcen_Ozturk

this/that

April 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Ender_M_G

Ne alaka? Duolingo'nun kendi çevirisinde de that=onu şeklinde çevrilmiş. Ezbere gitmeyin.

March 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Selcen_Ozturk

that onu ya da şunu anlamına gelir, bunu anlamına gelmez. ezbere gitmiyoruz.

March 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/furkhan

Şu "that" olayını illa "şu" anlamına getirmenizi, dil bilimcilerin de bu anlama getirmelerinde ısrar etmelerini anlamıyorum. Burada "o bize bunu söyledi"dir yani bunun cevabı. Birisi karşında bir şey anlatır, sen de o anlatılana ifaden "o bize bunu söyledi" dersin yani. Burada "that", "bu" anlamındadır. Hem kendiniz İngilizceyi Türkçe düşünmeyin diyorsunuz, hem de kendiniz illa "şu" olacak diyorsunuz. Aynı sorun "it" kelimesinde de var. Onun da bazen "bu" anlamına geldiği yerler oluyor teknik olarak ama kabul etmiyorsunuz.

March 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/argun952

(bize söyledi ) olmalı değilmi

May 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tahir648830

onu değil o olmalı

January 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lezgin436809

''o bize bunu anlattı'' yanlışmı ?yanlış ise neden?

April 5, 2019
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.