"Thesiteisbeautiful."

แปลว่า:สถานที่นี้สวยงาม

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/w0V32

ขอคำอธิบายคำ beautiful ออกเสียงได้กี่แบบ ครับ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย