Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The site is beautiful."

แปลว่า:สถานที่นี้สวยงาม

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/w0V32

ขอคำอธิบายคำ beautiful ออกเสียงได้กี่แบบ ครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา