"The site is beautiful."

แปลว่า:สถานที่นี้สวยงาม

February 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/w0V32

ขอคำอธิบายคำ beautiful ออกเสียงได้กี่แบบ ครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย