Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Toothbrush and toothpaste"

แปลว่า:แปรงสีฟันและยาสีฟัน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/w0V32

ออกเสียง ทูทฝัช หรือครับ เคยได้ยินแต่ ทูทฝรัช

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา