"The boy eats a strawberry."

แปลว่า:เด็กผู้ชายกินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/eDM114

อืมม์ ชักจะไม่สนุกและสิ เรียนในห้องเรียนแปลแบบหนึ่ง ทั้งๆ ที่ ความหมายเดียวกัน เมื่อแปลออกมาแล้ว

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pramed1

หุหุ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pramed1

Why did not this pass

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pramed1

Help please

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/boom350928

ทำไมต้องลูกหนึ่ง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wanlee15

ผลหนึ่งไม่ได้เหรอ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย