"It rained yesterday."

แปลว่า:ฝนตกเมื่อวานนี้

February 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/w0V32

เสียงพูดไม่ชัดเจนเลยครับ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ภาษาไทยใช้ได้ทั้งสองความหมายไม่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ฝนได้ตกเมื่อวานนี้.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย