Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một phương pháp điều trị là không khả thi."

Dịch:A treatment is not possible.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HackByHAcker

One treatment is not possible cũng dc mà

5 tháng trước