"Men and women"

แปลว่า:ผู้ชายหลายคนและผู้หญิงหลายคน

February 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Name615739

ไม่มีsเพราะอะไรถึงเป็นหลายคน


https://www.duolingo.com/profile/jirawatcha1

Man ผู้ชายคนเดียว men ผู้ชายหลายคน


https://www.duolingo.com/profile/Imwhan

พิมพ์​ถูก​แล้วทำไมบอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/AdenFritty

ผู้ชายและผู้หญิง


https://www.duolingo.com/profile/MantanaGan

ฉันถูกแล้วทำไมมันผิดแค่เว้นวรรคเอง


https://www.duolingo.com/profile/MX0S7

ผู้ชายหลายคนและผู้หญิงหลายคน ตอบถูกแล้วครับแต่ไม่ผ่านกรุณาแก้ไขด้วย..ครับ


https://www.duolingo.com/profile/Daophrasuk

พิมถูกแต่ทำไมให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/SeeFAH7

ข้อความค้างเฉย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย