"Not him, but me."

แปลว่า:ไม่ใช่เขาแต่เป็นฉัน

February 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

ไม่ใช่เขา แต่เป็นฉัน เว้นวรรคก็ผิด 555


https://www.duolingo.com/profile/Thipsukhon

เหอ ๆ เหมือนกันเลย


https://www.duolingo.com/profile/Nurulhuda735934

อะไรก็ไม่รู้ เราตอบถูกนะ


https://www.duolingo.com/profile/Mook932167

ฉันตอบถูกแล้วทำไมยังให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/Looknam20

วรรคก็ไม่ได้?


https://www.duolingo.com/profile/Maki465714

ไม่ให้เว้นวรรคสินะ เครจ้า


https://www.duolingo.com/profile/Cream812434

ไม่ได้เว้ยวรรคก็ผิดอะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย