Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Not him, but me."

แปลว่า:ไม่ใช่เขาแต่เป็นฉัน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ChutpongPo

ไม่ใช่เขา แต่เป็นฉัน เว้นวรรคก็ผิด 555

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Thipsukhon

เหอ ๆ เหมือนกันเลย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mook932167

ฉันตอบถูกแล้วทำไมยังให้ผิด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Looknam20

วรรคก็ไม่ได้?

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา