"There are no sports at school."

Dịch:Không có những môn thể thao nào ở trường.

11 tháng trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/franksurg

Duolingo có thể cho một lời dịch nghe đỡ kì hơn không

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuynhNhi75128

Không có môn thể thao nào ở trường. Cũng dc z. Nghe thuận tai hơn nhiều

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ZON.Tung

Ở trường ko có môn thể thao nào. WRONG!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Thực tế có mà

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cuong244256

không có nhiều môn thể thao ở trường| nghe hay hơn sao lại đỏ lè với tè :D

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/SonTran290529

"Không có nhiều môn thể thao ở trường" chứ nhỉ (tức là vẫn có ít)

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.