Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There are no sports at school."

Dịch:Không có những môn thể thao nào ở trường.

7 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/franksurg

Duolingo có thể cho một lời dịch nghe đỡ kì hơn không

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuynhNhi75128

Không có môn thể thao nào ở trường. Cũng dc z. Nghe thuận tai hơn nhiều

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ZON.Tung

Ở trường ko có môn thể thao nào. WRONG!

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Thực tế có mà

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cuong244256

không có nhiều môn thể thao ở trường| nghe hay hơn sao lại đỏ lè với tè :D

1 tháng trước