Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The boy speaks English."

แปลว่า:เด็กผู้ชายพูดภาษาอังกฤษ

0
5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mc88g2

เด็กผู้ชายคนนี้พูดภาษาอังกฤษ มันต้องแบบนี้

2
ตอบกลับ5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TaweeTawee

พิมพ์ถูกทุกอย่างมันก็ยังบอกสะกดคำผิดอยู่นั่นแหละ

0
ตอบกลับ4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Dow644597

ไม่มี ตัว ข.

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา