Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She found the key to my heart."

Dịch:Cô ấy đã tìm thấy chìa khóa đến trái tim của tôi.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 942

.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenCong112534

Cau tieng Viet la bo tay

6 tháng trước

Thảo luận liên quan