"Helookedintomyeyes."

Dịch:Anh ấy đã nhìn vào đôi mắt của tôi.

9 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1019

.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/nhinriuran

Anh ấy nhìn vào mắt tôi là đủ rồi.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

He looked into my eyes. He looked into my eyes. Câu này nghe mùi mẫn quá.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/cunonbao

wtf

3 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.