Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He looked into my eyes."

Dịch:Anh ấy đã nhìn vào đôi mắt của tôi.

7 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 965

.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/nhinriuran

Anh ấy nhìn vào mắt tôi là đủ rồi.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 65

He looked into my eyes. He looked into my eyes. Câu này nghe mùi mẫn quá.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/cunonbao

wtf

1 tháng trước

Thảo luận liên quan