Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He looked into my eyes."

Dịch:Anh ấy đã nhìn vào đôi mắt của tôi.

0
5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 905

.

0
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/nhinriuran

Anh ấy nhìn vào mắt tôi là đủ rồi.

0
Trả lời1 tháng trước

Thảo luận liên quan